Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Prezydent RP Bronisław Komorowski i marszałkowie ośmiu województw podpiszą w Grudziądzu deklarację dotyczącą współpracy na rzecz poparcia prezydenckiego projektu ustawy umożliwiającej wytyczanie rowerowych i pieszych szlaków turystycznych na wałach przeciwpowodziowych. Województwo świętokrzyskie reprezentować będzie wicemarszałek Grzegorz Świercz.

Obecnie wyznaczenie szlaków turystycznych trasami biegnącymi koronami wałów jest trudne i zabiegi nie zawsze kończą się sukcesem. Przygotowana przez prezydenta nowelizacja ustawy prawo wodne znosi obowiązujący obecnie zakaz poruszania się rowerami po koronach i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, otwierając drogę do wyznaczania w tych miejscach szlaków rowerowych, a nawet ich budowania.

W Sędku k/Łagowa, na zaproszenie Stowarzyszenia „Dom Tańca” z Warszawy, marszałek Adam Jarubas odwiedzi uczestników Kieleckiego Taboru Domu Tańca. Tabor Domu Tańca to tygodniowa „szkoła tradycji” – warsztaty poświęcone polskiej muzyce tradycyjnej w jej autentycznej, niestylizowanej postaci. Co roku celem Taboru jest nauka zanikających form tańca, śpiewu, muzyki instrumentalnej, a także rzemiosła z danego regionu Polski. 14. edycja imprezy poświęcona jest tradycjom muzycznym i kulturalnemu dziedzictwu Kielecczyzny. Program uzupełniają wieczorne zabawy taneczne z kapelami wiejskich mistrzów i ich uczniów, wykłady, spotkania, projekcje filmów. Tabor ma wielowymiarowy charakter – przede wszystkim edukacyjny, ale także naukowy, artystyczny i społeczny. Jego ideą jest uczenie się bezpośrednio od mistrzów ze starszego pokolenia, dlatego też Tabor opiera się na potencjale miejscowych muzykantów, śpiewaczek, tancerzy, rzemieślników.

Źródło: Biuro Prasowe UM