O chorobie Alzheimera podczas konferencji naukowej

O chorobie Alzheimera podczas konferencji naukowej

Konferencja naukowa pod hasłem „Choroba Alzheimera – problemem medycznym i społecznym?” odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej. Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z istotą choroby, form opieki i podtrzymania sprawności chorych oraz sposobów wspierania rodzin sprawujących opiekę nad dotkniętymi ta chorobą.

Konieczność zorganizowania konferencji o tej tematyce wyniknęła z potrzeb lokalnego środowiska, w którym problemy opieki i wsparcia osób z chorobą  Alzheimera i ich rodzin dramatycznie narastają.
Szczegółową tematykę konferencji zaprezentowali:

1.  dr n.med. Małgorzata Fudala – specjalista neurolog na temat „Postępowanie medyczne i opiekuńcze u osób z chorobą Alzheimera”.
2.  mgr Urszula Niemiec – fizjoterapeuta – nauczyciel CKZiU w Skarżysku-Kamiennej na temat „Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z chorobą Alzheimera”.
3.  mgr Marcelina Kupis – psycholog na temat „Komunikacja w chorobie Alzheimera”
4.  mgr Wiesław Stępiński – współzałożyciel firmy Seniorat na temat „Opaska telemedyczna jako bezpieczeństwo opieki nad chorym”.
5.  dr n.med. Bogumiła Kowalczyk-Sroka – wojewódzki konsultant w dz. pielęgniarstwa dla woj. świętokrzyskiego na temat „Choroba Alzheimera, a kwestie etyczne – kiedy zakończyć leczenie?”
6.  mgr Mariusz Pająk – prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego – Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla województwa świętokrzyskiego na temat „Rola organizacji Alzheimerowskich na przykładzie Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego”.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyła w niej liczna grupa osób zarówno organizujących opiekę (pracownicy ośrodków pomocy społecznej), jak też sprawujących opiekę domową (opiekunki środowiskowe i domowe) i instytucjonalną (opiekunowie w domach pomocy społecznej).

Część uczestników to członkowie rodzin opiekujących się chorymi z zaburzeniami pamięci o różnym podłożu.

Z dyskusji z uczestnikami wynika, że zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne informacje dotyczące opieki w stanach dementywnych jest bardzo duże.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej będzie cyklicznie organizowało seminaria i warsztaty na ten temat.

Współorganizatorami konferencji byli: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej, Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, Wojewódzki Konsultant w dz. Pielęgniarstwa dla województwa świętokrzyskiego, Wojewódzki Konsultant w dz. Pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla województwa świętokrzyskiego.

 

Galeria zdjęć