O zabezpieczeniu przeciwpowodziowym węzła Sandomierskiego

W siedzibie Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sandomierzu Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa uczestniczył będzie w spotkaniu na temat „Stanu przygotowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego węzła Sandomierskiego”.

W nawiązaniu do „Koncepcji ochrony przed powodzią Wisły i jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega” został opracowany projekt, a obecnie prowadzona jest inwestycja pn. „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła – Koćmierzów, w msc. Sandomierz – etap I w km 0+000-1+500”. Drugim etapem będzie realizacja zadania pn. „Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000-3+350 Huta Szkła – Koćmierzów, w msc. Sandomierz – etap II w km 1+500-3+350”, którą planuje się rozpocząć jeszcze w bieżącym roku. W 2012r. został zmodernizowany i podwyższony lewy wał rzeki Trześniówki w km 0+900-3+710. Ostatnim elementem modernizacji wałów prawobrzeżnej części Sandomierza będzie poprawa stanu technicznego wału opaskowego, który w czasie powodzi 2010r. ochronił Hutę szkła i osiedle Baczyńskiego. Obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna pn. „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu”.
Ochrona przeciwpowodziowa to nie tylko doprowadzenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, ale również odprowadzenie wody z obszaru „kieszeni” pomiędzy wałami Wisły i Trześniówki.
W tym celu w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” opracowywana jest również dokumentacja projektowa „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza – odwodnienie terenu w widłach Wisły i Trześniówki, która w szczególności obejmuje swym zakresem:
− zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki (Ciek od Wielowsi), budowę nowej przepompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału doprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni;
− zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”. Do działań związanych z tym tematem jest zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki.
W 2013 roku zostało zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Koprzywianki sekcja II w zakresie km 1+700-4+900, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie”. W realizacji jest zadanie pn. „Rozbudowa prawego wału rzeki Koprzywianki w zakresie km 2+100 – 4+600, gm. Samborzec, woj. świętokrzyskie”. Opracowana została również dokumentacja techniczna pn. „Zabezpieczenie wałów rz. Koprzywianki- wał lewy w km 0+000-12+900, wał prawy w km 0+000- 14+400”. Opracowywana jest ponadto dokumentacja techniczna na:
1. Budowę przepompowni wody w msc. Szewce.
2. Rozbudowa przepompowni wody w msc. Zajeziorze.

Źródło: Biuro Prasowe UM