Oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – tryb pozakonkursowy

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej na realizację zadania publicznego pn. “Przygotowanie i wykonanie rzeźby Mariana Świderskiego ps. “Dzik” oraz Edmunda Rachtana ps. “Kaktus”.

Publikowana oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji (do 21 czerwca 2019 roku) pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
fax: 41 344 36 11
e-mail: sek.kd@sejmik.kielce.pl

OFERTA