Konkursy

Uchwała Nr 5697/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2022

Uchwała Nr 5697/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych dla podmiotów określonych w art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku dot. otwartego konkursu ofert pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Wyświetlane od 1 - 10 z 1733