Konkursy

Ogłoszenie o III naborze na udzielenie voucherów dla MŚP na zakup usług doradczych w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o voucher na zakup usługi doradczej. Firmy powinny prowadzić aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego od co najmniej 3 miesięcy.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Wileńska 34

Oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, fax: 41/ 344-30-94, e-mail: paulina.wozniak@sejmik.kielce.pl

Wyświetlane od 1 - 10 z 1208