Konkursy

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 6 maja

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 6 maja  2019 roku. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018.450 t.j. z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu:

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT na realizację zadania publicznego pn. “Kochajmy się” – Spektakl muzyczny oparty na piosenkach m.in. Dwudziestolecia Międzywojennego, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego przez Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT na realizację zadania publicznego pn. “Kochajmy się” – Spektakl muzyczny oparty na piosenkach m.in. Dwudziestolecia Międzywojennego, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego.

Wyświetlane od 20 - 30 z 1134