Konkursy

Komunikat o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450, z późn. zm.) na kandydatów do Komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm. ) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu:

Wyświetlane od 40 - 50 z 1134