Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyświetlane od 30 - 40 z 1134