Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW w województwie świętokrzyskim

Na podstawie art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt. 9 Regulaminu Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019, SR KSOW woj. świętokrzyskiego ogłasza listę ocenionych i wybranych do realizacji operacji.

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” Pacanów 2018

Europejskie Centrum Bajki zaprasza fotoamatorów do udziału w 12. edycji konkursu „Wszystkie Dzieci Świata”, którego tematem jest życie dziecka we współczesnym świecie. Konkurs adresowany jest do osób fotografujących bez ograniczeń wiekowych. Prace należy przysłać do 20 lipca 2018 r. Finał i wręczenie nagród odbędzie się 16 września. Przedsięwzięciu patronuje Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 80 - 90 z 1100