Konkursy

II konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2018 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II edycję konkursu ofert na zadania dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Radni Sejmiku na ostatniej Sesji przyznali kwotę 429.284 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2018 r.

Wyświetlane od 60 - 70 z 1134