Konkursy

Otwarty nabór wniosków w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i wiejsko-miejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w otwartym naborze wniosków w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Wyświetlane od 10 - 20 z 1134