Budynek Główny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Widok z lotu ptaka

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wnioski należy składać w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, Kancelaria Biura PROW, ul. Targowa 18, XI piętro w godzinach 7.30 -15.30 albo przez nadanie przesyłki rejestrowanej (w przypadku złożenia wniosku przesyłką rejestrowaną za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę), w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych:

Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku udzielane są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW pod numerami telefonów:

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej prow_sekr@sbrr.pl.