Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego W Dniu 16 Grudnia 2020

Opatów zmieni swoje oblicze

7 mln 935 tys. zł – taka jest wartość unijnego dofinansowania rewitalizacji Opatowa. Nowy blask zyska m. in. miejscowy rynek, zaplanowano także zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia podjął uchwałę w tej sprawie. Ogólna wartość projektu to 14 mln 186 tys. zł.

– Rewitalizacja to bardzo ważne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcie, szczególnie biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju Opatowa w kierunku turystyki. Jestem przekonany, że unijne wsparcie pozwoli na zmianę wizerunku miasta i stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców i turystów – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

W ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Opatów” przewiduje się odbudowę basenu otwartego z terenem rekreacji nad rzeką Kania, przebudowę przestrzeni publicznej opatowskiego rynku wraz z modernizacją budynków oraz przebudowę budynku po byłym więzieniu na potrzeby muzeum regionalnego. Zagospodarowany zostanie także teren nad rzeką Opatówką, zaplanowano modernizację niektórych dróg z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i instalacją monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców. Warto podkreślić, ze wszystkie rozwiązania architektoniczne, które powstaną dzięki projektowi rewitalizacji, przystosowane będą pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia obszaru objętych rewitalizacją to prawie 5 ha.
Projekt rewitalizacji Opatowa znajdował się na liście rezerwowej, ale w związku z wynegocjowanymi z Komisją Europejską zmianami w RPOWŚ dotyczącymi przesunięć środków finansowych z innych działań, możliwe stało się dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.