Pamięć o powstaniu styczniowym, pamięć o bitwie opatowskiej

Pamięć o powstaniu styczniowym, pamięć o bitwie opatowskiej

Mieszkańcy Opatowa złożyli w rynku kwiaty przed pomnikiem mjr Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego. Uczcili pamięć 156. rocznicy powstania styczniowego i 155. bitwy opatowskiej.

W sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury uczniowie Zespołu Szkół nr 1 wystawili spektakl „Chwała zwyciężonym”. Mieszkańcy usłyszeli ze sceny fragmenty prozy Stefana Żeromskiego, piosenkę Marka Grechuty ”Wolność”, utwór „Miejcie nadzieję” Adama Asnyka. Współczesne teksty świetnie uzupełniały się dawnymi. Ciekawa była scenografia, bardzo surowa, na czarnym tle flaga biało-czerwona, w dali brzozowe krzyże. Znalazł się też niewielki stolik z książkami, które zawsze towarzyszyły Polakom, czapka żołnierza z czasów Księstwa Warszawskiego jako symbol odwagi, waleczności, stare zdjęcia jako pamiątki. Kącik odgrywał też rolę saloniku, wnętrza mieszkania.
– Pokazałam retrospekcję wydarzeń historycznych – powiedziała po spektaklu Edyta Gwoździk, która wyreżyserowała spektakl. – Padają ze sceny teksty o ofiarach, które pochłonęły ze sobą walki. Jednak zakończenie tego widowiska jest bardzo optymistyczne. Najważniejsze jest przesłanie kończące spektakl, które nawiązuje do jednego z wierszy opatowskich poetów, że miasto zostanie i nadal będzie trwało. Ważne jest to, byśmy i my zostawili ślad dla następnych pokoleń.

Burmistrz Grzegorz Gajewski wyraził zadowolenie, że Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej, Zespół Szkół nr 1 tak intensywnie zabiegają o upamiętnienie powstańców styczniowych, z którymi nierozerwalnie wiąże się też historia Opatowa. Nie ukrywał, ze bitwa opatowska była wprawdzie jedną z około 200 bitew i potyczek, ale jedną z większych powstania styczniowego. Wzięło w niej udział około 1800 żołnierzy po obu stronach barykady.
– Cieszę się że w każdą rocznicę bitwy spotykamy się, by uczcić powstańców, bohatera dowodzącego oddziałami polskimi, pułkownika Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, który dwa dni po przegranej bitwie został stracony na Rynku – powiedział. – Pamiętajmy o tych wszystkich powstańcach, bo dzięki nim jesteśmy dzisiaj Polakami. Pamiętajmy o naszych symbolach narodowych, o naszych barwach, bądźmy z nich dumni, dumni ze swojej historii, bo tylko szanując swoją historię i pamiętając o niej możemy przekazywać następnym pokoleniom te wartości, które stały się najważniejsze dla tych, którzy ginęli za wolną Polskę wtedy, kiedy Polski nie było.
Po spektaklu mieszkańcy udali się przed pomnik mjr Ludwika „Topora” Zwierzdowskiego i złożyli kwiaty. Na końcu wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

Galeria zdjęć