Otrzymali dofinansowanie na ratowanie pińczowskiej kaplicy św. Anny

Otrzymali dofinansowanie na ratowanie pińczowskiej kaplicy św. Anny

Czas nie jest łaskawy dla wzniesionej w 1600 roku pińczowskiej kaplicy św. Anny. Będąca chlubą nie tylko Ponidzia, ale całego regionu, budowla niszczeje. Aby zapobiec temu procesowi parafia św. Jana i Ewangelisty podjęła działania mające na celu remont świątyni i zgłosiła projekt renowacji do tegorocznej edycji ministerialnego konkurs pn. “Ochrona Zabytków”. Rozstrzygnięcie było bardzo pomyślne, bowiem resort kultury i dziedzictwa narodowego przyznał parafii dotację w kwocie 200 tysięcy złotych.

Powstała według projektu Santi Gucciego świątynia znajduje się na szczycie położonego na północ od centrum Pińczowa wzgórza i wcześniej stanowiła część zamku. Zbudowana jest z cenionego miejscowego kamienia tzw. “pińczaka”. Malowniczo położony obiekt, mimo starań wielu osób, niestety podlega upływowi czasu i aktom wandalizmu.

Koszt prac związanych z modernizacją budynku i rewitalizacją otoczenia oszacowano na kwotę około 2 milionów złotych. Modernizacja kaplicy objęłaby część zewnętrzną i wewnętrzną oraz uporządkowanie terenu wokół obiektu. Konieczne jest m.in.: wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, fundamentów, uzupełnienie ubytków, zrobienie nowego odwodnienia, a także zabezpieczenie kamienia przed erozją. Ponadto gruntownej restauracji wymaga wnętrze obiektu, które jest nieogrzewane. Spowodowało to zagrzybienie ścian. Renowacji podlegać mają też części ruchome. Całość prac zwieńczy stworzenie małej infrastruktury turystycznej wokół kaplicy z elemetami promocyjnymi powiatu pińczowskiego i renowacja stojących niepodal figur św. Pawła, św. Tekli oraz Michała Archanioła.

Pozyskana z ministerstwa dotacja zostanie przeznaczona na prace remontowo – konserwatorskie elewacji zewnętrznej kaplicy św. Anny. W ratowanie pięknego symbolu Ponidzia włączyło się też Starostwo Powiatowe, które zabezpieczyło w budżecie 200 tysięcy złotych jako wkład własny przy składaniu wniosku o unijne dofinansowanie. W przypadku uzyskania unijnej dotacji, prace modernizacyjne potrwają około trzech lat.
Renowacja zostanie przeprowadzona w oparciu o projekt konserwatora dzieł sztuki Pawła Sobczyńskiego, który opracował go w ramach swojej pracy magisterskiej.