statuetka świętokrzyska victoria

Świętokrzyska Victoria – nominacje w kategorii Osobowość

Mirosław Gębski, Barbara Goszczyńska, Jerzy Sobierajski, Rafał Staszewski i Ojciec Edward Stradomski zostali nominowani do Nagrody Świętokrzyska Victoria w kategorii Osobowość. Poznajmy ich sylwetki.

 

Mirosław Gębski – Starosta Kielecki

Od 1998 r. cieszy się ogromnym poparciem i zaufaniem wśród społeczności lokalnej, czego wyrazem był wybór na radnego Rady Powiatu w Kielcach. Funkcję tę pełnił w latach 1998-2002 oraz od 2006r. do chwili obecnej. W ostatnich wyborach samorządowych, uzyskał największą ilość głosów spośród wszystkich zgłoszonych do Rady Powiatu w Kielcach kandydatów. Od 23 listopada 2018r. pełni funkcję starosty kieleckiego. Swą działalność społeczną i polityczną rozpoczął jednak dużo wcześniej. W połowie lat osiemdziesiątych współtworzył w regionie świętokrzyskim grupę młodzieżową w ramach Federacji Młodzieży Walczącej, jednocześnie zakładając i redagując pismo regionalnego FMW „Jodła”. W latach 1986-1991 przewodził strukturom Kieleckiej Solidarności Walczącej – polskiej antykomunistycznej organizacji podziemnej. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych (1990-1995) działał w ramach Partii Wolności Kornela Morawieckiego. W latach 1995-2001 był współzałożycielem i liderem Ligi Republikańskiej na region świętokrzyski. Od 2001 r. współzałożycielem i działaczem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pełni funkcję przewodniczącego struktur powiatowych oraz członka prezydium zarządu wojewódzkiego PiS. Był wicedyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach. Pełnił także funkcję prezesa państwowej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy.

Sumiennie pracuje na rzecz mieszkańców, dbając o ich potrzeby. W minionej kadencji był jednym z dwóch radnych, którzy złożyli największą liczbę interpelacji. Był zawsze z ludźmi i blisko ich spraw. Całe jego życie zawodowe, społeczne i polityczne jest drogą – czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia.

Dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, prorektor ds. ogólnych.

Jest współtwórcą rozwoju naukowo-dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej oraz autorem Projektów na sumę ok. 400 000 000 zł finansowanych ze środków europejskich: MODIN, MODIN II, CENWIS. Projekty ukierunkowane na rozwój współpracy z przedsiębiorstwami i mają istotne znaczenie dla rozwoju nowych technologii oraz województwa świętokrzyskiego.

CENWIS – Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego (wartość projektu ogółem: 75 000 000 zł)

W jego skład wchodzi 12 laboratoriów Politechniki Świętokrzyskiej: 6 już istniejących, które zostaną zmodyfikowane i doposażone oraz 6 nowo utworzonych. Projekt ma na celu m.in. zbudowanie interdyscyplinarnego unikatowego i innowacyjnego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego wyposażonego w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczo-rozwojową; rozszerzenie dostępu przedsiębiorstw do zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej (wartość projektu: 162 mln zł)

Szczegółowym celem projektu będzie stworzenie warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną GUM a gospodarką, wykorzystując potencjał kadry naukowej Politechniki Świętokrzyskiej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wybudowanie, na terenie Kielc nowoczesnego kampusu laboratoryjnego o światowych standardach innowacyjności, charakteryzujących wysoce wyspecjalizowane krajowe instytucje metrologiczne. Uruchomione uzupełniające laboratoria będą magnesem do realizacji przedsięwzięć badawczo–rozwojowych przez uczelnie jak również przez przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne produkty. Kampus stworzy miejsca pracy w regionie, spowoduje napływ inwestorów do regionu oraz wyzwoli efekt tworzenia nowych firm (start-up) wokół przedsięwzięcia.

Jerzy Sobierajski

Kielczanin, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu Drogowego oraz Studiów Podyplomowych na AGH z zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Emeryt, po przeszczepie nerki i operacji kręgosłupa. Założyciel i Prezes Fundacji „Dobro jest w nas”.

To człowiek niezwykłego serca, o wysokiej kulturze osobistej, skromny, odpowiedzialny i konsekwentny w działaniu – autentyczny społecznik od ponad 50 lat, lider w innowacyjnych działaniach, miłośnik i ambasador Kielc i Kielecczyzny, promujący Kielce i Świętokrzyskie w kraju i zagranicą. Pomimo zaawansowanego wieku, skończył 81 lat i problemów zdrowotnych nadal jest nieprzeciętnie aktywny – od lat walczy o życie, ale też pomaga innym – czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia.

Jest inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć – rangi lokalnej, środowiskowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, a nawet zagranicznej. Dzięki niemu w 2012 roku w Nowinach odbyło się Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Za swoją działalność wiele razy był nagradzany, między innymi uzyskał wyróżnienie Lidera Aktywności Obywatelskiej za hasło „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, a także medal za zasługi dla Muzeum Policji
Jako prezes Fundacji „Dobro jest w nas” zorganizował Wieczornicę na Rynku w Kielcach pt. Kielczanie tańczą tango milonga i śpiewają kolędy na cześć Papieża Franciszka oraz wyjazd do Wadowic w I rocznicę kanonizacji Jan Pawła II, a także na Wzgórzu Zamkowym spotkanie połączone ze wspomnieniami papieża Polaka. Z okazji Światowego Dnia Nerek we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych oraz Politechniką Świętokrzyską organizował w Kielcach różne imprezy, zawsze pod hasłem „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. W 2018 roku Jerzy Sobierajski był organizatorem wielu spotkań dla uczczenia setnej rocznicy uzyskania Niepodległości, 20. rocznicy województwa świętokrzyskiego, a w szczególności 40. rocznicy powołania Karola Wojtyły na Papieża.

Rafał Staszewski

Sekretarz redakcji ‘Tygodnika Nadwiślańskiego”, aktywny społecznik działający na rzecz upowszechniania kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego.
Jest pomysłodawcą i organizatorem Pikniku Historycznego w Ossolinie, połączonego z galą „Kryształowego Berła” – nagrody dla gwiazd polskiego kina za wybitne role w filmach historycznych i kostiumowych. Otrzymali je m.in.:

  • Jerzy Zelnik,
  • Olgierd Łukaszewicz,
  • Emilia Krakowska,
  • Wiktor Zborowski,
  • Leszek Teleszyński,
  • Magdalena Zawadzka.

Duże zainteresowanie towarzyszy również „Świętokrzyskiej Pasterce w Ossolinie”, którą Rafał Staszewski od kilku lat współorganizuje. Do XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej w Ossolinie przybywa tysiące gości, a organizowana tam Pasterka była prezentowana w najważniejszych polskich serwisach informacyjnych. Z inicjatywy Rafała Staszewskiego do kaplicy sprowadzona została ziemia z miejsc związanych z życiem, działalnością i nauczaniem Jezusa Chrystusa. Nagrana została również świąteczna piosenka promująca ossolińską Pasterkę.  Rafał Staszewski również inicjatorem odbywającego się w Klimontowie Festiwalu Życia Monastycznego – jedynej tego rodzaju imprezy w Polsce prezentującej zgromadzenia zakonne działające na terenie Diecezji Sandomierskiej. Zainicjował również akcję ratowania zabytkowych nagrobków na liczącym ponad 200 lat cmentarzu parafialnym w Goźlicach. Siedmiokrotnie była przeprowadzana kwesta, odnawiane są zabytkowe nagrobki.
Rafał Staszewski jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Nasze dziedzictwo Ossolin”, a także założycielem i prezesem Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Regionu „Na styku trzech krain”, które wydało „Słownik biograficzny powstańców styczniowych, działających na terenie województwa sandomierskiego”. Rafał Staszewski jest dziennikarzem specjalizującym się w tematyce regionalnej, opublikował kilka tysięcy artykułów promujących region świętokrzyski, a w szczególności jego historię.  Jest laureatem „Złotego Pióra” – nagrody marszałka województwa świętokrzyskiego oraz wyróżnienia „Mater Verbi”, otrzymał również Świętokrzyską Nagrodę Kultury II stopnia oraz dwukrotnie „Dyliżans” – najważniejszą nagrodę w polskim country za teksty utworów, które wybrane zostały piosenkami roku. Piosenki jego autorstwa kilkakrotnie nagradzane były również na Międzynarodowym Festiwalu Piknik Country w Mrągowie.

Ojciec Edward Stradomski

Pełni urząd opata (przełożonego) Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie od 22 lat. W tym czasie czynił starania, aby jędrzejowski klasztor stał się duchową i materialną perłą województwa świętokrzyskiego. W klasztorze dokonano remontów o wartości kilku milionów złotych, kościół klasztorny został podniesiony do godności sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, zaś bł. Wincenty Kadłubek został ogłoszony patronem Jędrzejowa. Czynione są starania o kanonizację Mistrza Wincentego, którego relikwie znajdują się w kościele klasztornym. Dzięki zaangażowaniu Ojca Edwarda, w 2004 roku Cystersi z Jędrzejowa podjęli się założenia nowego klasztoru na Lofotach w Norwegii, gdzie do dziś wiodą życie monastyczne i podejmują pracę duszpasterską. Jędrzejowscy Cystersi podejmują różne działania na polu duchowym, naukowym, duszpasterskim i kulturalnym. Sławą cieszą się jędrzejowskie kilkudniowe odpusty ku czci bł. Wincentego oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Klasztor prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, a dzieło renowacji powoli przywraca blask najstarszemu klasztorowi cysterskiemu na ziemiach polskich. Ojciec Edward Stradomski jest laureatem nagrody Złoty Gryf Powiatu Jędrzejowskiego, dwukrotnie przyznano mu tytuł Jędrzejowianin Roku. Został także odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Ojciec Edward Stradomski jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, nie tylko ze względu na pełniony urząd, ale także za dobroć, dyspozycyjność, gotowość do rozmowy i pogodne usposobienie.