Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 22 – 24 LUTEGO

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej (godz. 11.00) marszałek Andrzej Bętkowski uczestniczył będzie w naradzie podsumowującej działalności formacji w 2018 roku.

***

O godz. 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z udziałem członków Zarządu Województwa Marka Jońcy, Marka Bogusławskiego i Mariusza Goska odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku. W porządku obrad:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Województwa Świętokrzyskiego w 2018 r.
 2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz działalności OSP na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 r.
 3. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.

Sobota

23 lutego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce marszałek Andrzej Bętkowski weźmie udział w III Ogólnopolskim Forum Samorządów. Tegoroczna edycja odbędzie się w roku obchodów jubileuszu 20 – lecia istnienia samorządu województwa podkarpackiego. Oprócz sesji plenarnej i paneli odbędzie się III Samorządowy Bal Charytatywny. Podczas balu zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna oraz loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

***

Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa będzie gościem uroczystości wręczenia tytułu „Osobowość Roku Gminy Pińczów 2018” (godz. 18.00, sala widowiskowa Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury). W tym roku do nagrody nominowani są: druh Tadeusz Szarek – Komendant Miejsko-Gminny przy ZOSP w Pińczowie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”, Mateusz Staniszew – twórca wizualizacji pińczowskiego zamku oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej.

***

W Muzeum Zamku Królewskiego w Sandomierzu (godz. 13.00) obradować będzie Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Gościem posiedzenia młodych radnych będzie Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa.

W tematyce spotkania:

 1. Otwarcie IV sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zorganizowania Charytatywnego Turnieju Piłkarskiego o „Puchar Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego”.
 6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie organizacji przedsięwzięć cyklicznych mających na celu szerzenie szeroko pojętej wiedzy o terytorium obecnego Województwa Świętokrzyskiego, tytułem: Konkurs Wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej.
 7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zorganizowania konferencji o nazwie: „Działalność społeczna, a życie codzienne”.
 8. Dyskusja nad włączeniem przedstawicieli niedawno powołanych Młodzieżowych Rad Gmin w województwie świętokrzyskim do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie IV sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Niedziela

Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa będzie gościem zebrania sprawozdawczo – wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzawie.

***

Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa będzie natomiast gościem zebrania sprawozdawczo – wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytwianach.