Spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Sitkówka-Nowiny

Spotkanie z przedsiębiorcami z gminy Sitkówka-Nowiny

„Rozwijaj swoją firmę” pod takim hasłem w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik, która przekazała informacje o możliwościach skorzystania ze  środków unijnych.

– Działanie 2.5, ktore jest skierowane do przedsiębiorców na rozwój firm, jest ostatnim w tej perspektywie finansowania unijnego. Chcemy ogłosić  trzy konkursy  skierowane do sektora MSP – na zasadach ogólnych, dla firm, które nie korzystały z dofinansowania unijnego w tej perspektywie oraz dla mikroprzedsiębiorstw o bardzo uproszczonej procedurze. Na ten cel przeznaczonych zostanie około 100 milionów złotych. Chcemy, aby o dofinansowanie mogli ubiegać się ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy działają na rynku rok i dłużej  oraz płacą podatki w województwie świętokrzyskim. Wszystkie te trzy konkursy nastawione są na innowacyjność – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Wicemarszałek Renata Janik  zaprosiła przedsiębiorców do udziału w konferencji poświęconej organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego konkursom i projektom, która odbędzie się 28 lutego o godz. 11.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej. – Podczas konferencji obecni będą również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy będą mówili o Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Są także do wykorzystania  środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, warto więc zapoznać się z możliwościami, jakie dają fundusze europejskie i następnie aplikować o nie – dodała wicemarszałek.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach przedstawili formy wsparcia dla przedsiębiorców. Mowa była m.in. o dofinansowaniu na rozwój, profesjonalnych usługach doradczych, promocji gospodarczej, współpracy ze szkołami zawodowymi, dofinansowaniu na podnoszenie kwalifikacji, dofinansowaniu na tworzenie nowych miejsc pracy, pomocy w poszukiwaniu kandydatów do pracy.

Galeria zdjęć