Pieniądze i sprzęt dla szkół w Pińczowie i Busku-Zdroju

Pieniądze i sprzęt dla szkół w Pińczowie i Busku-Zdroju

Zespół Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie otrzymał finansowe wsparcie na realizację projektu edukacyjnego, natomiast dwa rzutniki multimedialne otrzymało I Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju.


Zakup nowoczesnego sprzętu, dodatkowe zajęcia oraz staże u pracodawców – między innymi na ten cel zostaną przeznaczone pieniądze, które trafią do Zespołu Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie. W piątek, 12 października marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Kompetencje zawodowe na miarę pracodawców w pińczowskim „Staszicu”. Jego całkowita wartość to: 976 244,71 złotych.
Projekt ma podnieść jakość kształcenia zawodowego w tej placówce.
– Cieszę się, że jednostki edukacyjne podległe staroście pińczowskiemu rozwijają się. Niedawno odwiedziłem pińczowskie liceum ogólnokształcące, gdzie widziałem nowoczesne zaplecze sportowe i pracownie. Gratuluję młodzieży, że będzie się mogła uczyć w takich warunkach – mówił marszałek Adam Jarubas.

Pi
Podpisanie umowy przed pińczowskim Zespołem Szkół Zawodowych

Z kolei o dwa rzutniki multimedialne zwiększyła się liczba pomocy dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju. Marszałek Adam Jarubas był gościem uroczystego ślubowaniu klas pierwszych.
– Życzę wam, żebyście śpiewająco przeszli przez naukę w naszym liceum – tymi słowami marszałek Jarubas zwrócił się do młodzieży, nawiązując do tego, że sam jest absolwentem tej szkoły. – Cieszę się, że w tym momencie mogę być z wami. Wkraczacie w nowy, ważny, a jak patrzę z mojej perspektywy, to najważniejszy etap w życiu. Życzę wam, żebyście przeszli go jak najlepiej, żebyście wyciągnęli z niego jak najwięcej, kształtując rzetelne podwaliny pod przyszłość.
Nie zabrakło życzeń dla nauczycieli. – Jesteśmy w przededniu Dnia Edukacji Narodowej. Życzę szanownemu gronu profesorskiemu na czele z panem dyrektorem, żebyście odczuwali satysfakcję z waszej pracy w tym wymiarze psychologicznym, jak i materialnym. Ale życzę wam, żebyście byli zapamiętani przez młodych ludzi jako mentorzy, którzy wpłynęli na ich życie, pomogli rozbudzić w nich aspiracje edukacyjne, odnaleźć się w życiu – mówił marszałek Adam Jarubas.

Galeria zdjęć