Pieniądze na rozbudowę szpitala w Czerwonej Górze

Pieniądze na rozbudowę szpitala w Czerwonej Górze

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i dyrektor placówki Youssef Sleiman podpisali umowę na rozbudowę kompleksu budynków szpitalnych o Zakład Opiekuńczo Leczniczy, w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 14 mln zł.

Szpital na inwestycję otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 13, 5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dziesięć procent kwoty pokryje budżet państwa, zaś pięć procent stanowi wkład własny szpitala i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Planowane jest utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, który umożliwi zaspokojenie potrzeb pacjentów objętych opieką długoterminową, w tym wentylowanych mechanicznie. Poprawa dostępności do świadczeń opiekuńczo pielęgnacyjnych, pozwoli na odzyskanie możliwie jak największej sprawności fizycznej i samodzielności osobom, które nie wymagają hospitalizacji lub mają ukończony proces leczenia szpitalnego, ale z względu na stan zdrowia wymagają nadal całodobowej, specjalistycznej opieki. –  To ważny dzień dla naszego szpitala, a szczególnie dla pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, którzy dotychczas nie mieli tego typu opieki w pobliżu miejsca zamieszkania. Od dwóch lat szukaliśmy środków na ten cel – mówił dyrektor Youssef Sleiman, który dodał, że obecnie na terenie innych województw leczonych jest 16 pacjentów ze świętokrzyskiego.

– Powstanie zakładu wypełni lukę w istniejącym systemie opieki zdrowotnej i umożliwi dostęp pacjentom do specjalistycznego ośrodka zajmującego się opieka długoterminową – dodał Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa.

Nowy budynek będzie posiadał pięć kondygnacji nadziemnych i częściowe podpiwniczenie. Powierzchnia użytkowa będzie wynosić ok. 2,8 tys. m/2. W budynku będą się znajdować 3 izolatki, 9 pokoi 1-osobowych i 27 pokoi 2-osobowych. Każdy pokój wyposażany będzie w łazienkę. Łącznie w zakładzie będzie mogło przebywać 66 pacjentów, w tym 22 na stanowiskach dla osób wentylowanych mechanicznie. Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w pierwszym kwartale 2020 roku.

Galeria zdjęć

Lokalizacja