Uczestnicy Spotkania Poświęconego Powstającym Centrom Usług Społecznych

Powstają Centra Usług Społecznych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odpowiadając na zgłaszane potrzeby kadr instytucji pomocy społecznej zorganizował cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu: zarządzania i organizacji usług społecznych, opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz organizacji społeczności lokalnej. W szkoleniach udział weźmie 120 osób z 31 gmin województwa świętokrzyskiego. Każdy z trzech bloków szkoleniowych obejmie średnio 60 godzin.

– Województwo świętokrzyskie jest drugim regionem w Polsce, który rozpoczął realizację tego zadania. Celem szkoleń jest przygotowanie kadr dla tworzonych Centrów Usług Społecznych – informuje wicemarszałek Renata Janik.

Centrum Usług Społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej. Służyć ma rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie. CUS-y mają stanowić gwarancję pełnej koordynacji i informacji o usługach społecznych.

Szkolenie realizowane jest przez Uczelnię Korczaka z Warszawy. Uczelnia posiada zespół naukowców, praktyków, badaczy, którzy od wielu lat zajmują się problematyką usług społecznych.

W województwie świętokrzyskim pierwszy CUS powstał w Starachowicach. Kolejna jednostka tego typu powstaje w gminie Górno.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 przewidziane jest wsparcie finansowe na realizację projektów mających na celu rozwijanie usług społecznych, w tym tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych.

 

Galeria zdjęć