Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i biskup Marian Florczyk stoją w grupie osób przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach

Pamiętamy o westerplatczykach z Kielecczyzny

W Kielcach odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc, którzy we wrześniu 1939 r. bronili Westerplatte. Podczas obchodów zorganizowanych przez Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała wicemarszałek Renata Janik. W wydarzeniu uczestniczyli m. in. ksiądz biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz młodzież.

Niemal połowa załogi Westerplatte wywodziła się z kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów, a żołnierze pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. W lutym 1939 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych Departamentu Piechoty skierowało do dowódcy 2. Dywizji Piechoty Legionów Wojska Polskiego w Kielcach rozkaz w sprawie organizacji plutonu wartowniczego dla Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, której przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk. Następnie uczestnicy przeszli na plac przed Wojewódzkim Domem Kultury, na murach którego zamontowana jest tablica Obrońcom Westerplatte, ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2019 r. Odegrano hymn państwowy i odczytano apel pamięci, a zebrani wysłuchali prelekcji Jakuba Mularczyka z Referatu Edukacji Historycznej IPN pt. „Losy westerplatczyków z 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach”. Na koniec uroczystości zapalono znicze na grobach westerplatczyków na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Renata Janik podziękowała Społecznemu Komitetowi „Pamiętamy o Westerplatczykach”, który powstał z inicjatywy księdza biskupa Mariana Florczyka, za podjęte działania na rzecz upamiętnienia kieleckich westerplatczyków. Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach” powstał z inicjatywy ks. bp. Mariana Florczyka. W skład Komitetu, oprócz marszałka województwa świętokrzyskiego, wojewody świętokrzyskiego i prezydenta Kielc, weszli przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatury w Kielcach, Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury, Ochotniczych Hufców Pracy, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

– Serdecznie gratuluję księdzu biskupowi pięknej inicjatywy powołania Społecznego Komitetu „Pamiętamy o Westerplatczykach” i dziękuję za zaproszenie do udziału nim Urzędu Marszałkowskiego. Cieszę się, że są podejmowane w naszym regionie takie inicjatywy, poprzez udział w których każdy może dać wyraz swojej pamięci o bohaterach Westerplatte – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Wicemarszałek podkreśliła, że dzisiejsze uroczystości są zwieńczeniem wielu inicjatyw w naszym regionie w hołdzie kieleckim westerplatczykom.

– Jedną z nich był prawie 600- kilometrowy rajd rowerowy na Westerplatte. To bardzo ważne inicjatywy, służące temu, by młode pokolenia, które są tu dziś z nami, interesowały się historią i nie zapominały o tym, co w naszym życiu najważniejsze, czyli miłości do Ojczyzny – dodała Renata Janik.

W ramach obchodów dziś o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaplanowano również wykład z cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy zaprezentują w przystępnej formie zagadnienia dotyczące dziejów Polski. Losy kieleckich westerplatczyków przybliży Jakub Mularczyk.

Inicjatywy upamiętniające westerplatczyków zostały wsparte finansowo przez samorząd województwa świętokrzyskiego.

 

Galeria zdjęć