Rok Norwidowski W Muzeum Okręgowym W Sandomierzu

Wystawa „Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet” na Rok Norwidowski

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza w czwartek, 16 września, o godzinie 18.00 na otwarcie wystawy „Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet” w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. To wyjątkowe wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Norwidowskiego.

Ekspozycja, składa się z 2 części.

Pierwsza prezentuje jedyny sandomierski rękopis Cypriana Kamila Norwida: późną rozprawkę pt. „Emancypacja kobiet”, własność Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Utwór ten prezentuje zaangażowane poglądy poety na temat wolności i praw kobiet, ilustrowane rysunkami artysty.

Druga część ekspozycji przybliża postać Jadwigi Rostworowskiej z Popielów, ideowo zaangażowanej w debatę o tzw. kwestii kobiecej na przełomie XIX i XX wieku, przedstawicielki sandomierskiego ziemiaństwa związanej z pałacem w Kurozwękach koło Staszowa.

Wystawa potrwa od 16 września do 24 października 2021 r. w baszcie gotyckiej przy Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu (I piętro).

Program wydarzenia:

  • „Inauguracja obchodów Roku Norwida w Sandomierzu” dr Mikołaj Getka-Kenig, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Wystąpienia:

  •  ks. dr Piotr Tylec, Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej „Norwid i inne rękopiśmienne skarby Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu”,
  •  dr Urszula Stępień, Muzeum Diecezjalne „O kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego i sandomierskich norwidianach”,
  • dr Anna Kowalska-Różyło, Dział Literatury MOS „Sandomierski rękopis Norwida: Emancypacja kobiet”?.