Komunikat Do Dzrektorw Sykl Yawodowzch

Komunikat dla dyrektorów szkół

Wojewódzki Urząd Pracy, w związku z planowanym w drugiej połowie września posiedzeniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zamierzających utworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia, o składanie stosownych wniosków do WRRP za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września.

Wnioski należy przesłać pocztą na adres:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
ul. Witosa 86,
25-561 Kielce

Wzór wniosku i klauzula informacyjna z art. 13 RODO dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakładce: Opiniowanie kierunków kształcenia.

https://wupkielce.praca.gov.pl/