Prawie 60 tys. zł na promocję obszaru wokół Łysej Góry

Prawie 60 tys. zł na promocję obszaru wokół Łysej Góry

W Centrum Tradycji Gór Świętokrzyskich w Bielinach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry” na realizację projektu grantowego pn. „Wydarzenia i działania promujące obszar LGD Wokół Łysej Góry”. Dofinansowanie projektu wynosi 59 900 zł.

– Projekt ten zdecydowanie odpowiada na zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności. Różnorodność i ilość inicjatyw, które będą realizowane z przekazanych pieniędzy świadczy o tym, że należymy do społeczeństwa aktywnego i dobrze zorganizowanego – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

– W ramach projektu grantowego zorganizowanych zostanie siedem przedsięwzięć promujących obszar LGD Wokół Łysej Góry. Łącznie uczestniczyć w nich będzie ponad 2 200 osób  – mówiła Anna Łubek, prezes Zarządu Stowarzyszenia. – Nie oczekujemy wkładu własnego od beneficjentów, cieszymy się, że zainteresowanie grantami jest tak duże. Kolejne projekty i nabory przed nami – dodała.

Dofinansowanie zdobyło siedem podmiotów:

– Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno – kwota grantu 5 710 zł – na promocję ścieżki edukacyjno-historycznej “Śladami pamięci w Gminie Górno”

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn – kwota grantu 10 000 zł – na organizację Nocnego Biegu i Marszu z Kijami wokół zbiornika wodnego w Wilkowie

– Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna – kwota grantu 10 000 zł – na organizację jubileuszu 100-lecia Szkoły Średniej w Bodzentynie

– Stowarzyszenie razem na Rzecz Gminy Górno – kwota grantu 8 566 zł – na zorganizowanie wyjazdu do Beskidu Śląskiego oraz udział w warsztatach i koncercie “Tradycje, które nas łączą”

– Stowarzyszanie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach – kwota grantu 8 400 zł – na organizację wydarzenia ph. “100 lat wolności – 100 lat tradycji”

– Stowarzyszenie Działam dla Gminy Bieliny – kwota grantu 7 223 zł – na udział reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bieliny w ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu

– Stowarzyszenie Łączna Nas Łączy – kwota grantu 10 000 zł – na organizację turnieju sołectw “Sołtysiada”.

Galeria zdjęć

Lokalizacja