trwają szkolenia przygotowujące do wdrożenia elektronicznej bazy danych o odpadach

trwają szkolenia przygotowujące do wdrożenia elektronicznej bazy danych o odpadach

Od stycznia 2020 roku zacznie funkcjonować elektroniczna baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), która ma „uszczelnić” rynek gospodarki odpadami. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym rozpoczęli w województwie pierwsze szkolenia dla administracji i przedsiębiorców w związku z planowanym wejściem w życie nowych przepisów.


– Gospodarka odpadami to obszar, który wymaga szczególnej troski nas wszystkich. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Uruchomienie elektronicznej bazy, która będzie obowiązywać od nowego roku, to ważny krok, który pomoże przeciwdziałać patologicznym zjawiskom – podkreśla członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, który otworzył szkolenie.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) umożliwi od nowego roku kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Żadne sprawy w tym obszarze nie będą już rozpatrywane w formie papierowej, ale za pośrednictwem BDO.

Jak wyjaśnia Wioletta Czarnecka, kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, uruchomienie bazy na pewno zwiększy nadzór nad tym, co dzieje się z odpadami. – Wszystkie dane na temat danego przedsiębiorcy będą od razu dostępne dla uprawnionych służb po zalogowaniu się do bazy. Będzie można też śledzić całą “drogę” odpadu, od przedsiębiorcy, który go wytworzył, poprzez pośrednika, aż do miejsca, gdzie zostaje poddany odzyskowi, recyklingowi bądź unieszkodliwieniu – wyjaśnia Wioletta Czarnecka.

Dziś w szkoleniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli administracji publicznej, m. in. pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także służby kontrolujące działalność podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami – pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, a także administracji celno-skarbowej. W kolejnych dniach w zakresie obsługi bazy danych przeszkolonych zostanie 400 przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego, których dotyczy zagadnienie gospodarki odpadami.

Szkolenie prowadzi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, który na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotowuje oprogramowanie.