“Świętokrzyskie – Winniczyzna, dwa regiony – jedno serce”

 Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka oraz Marszałka Województwa Adama Jarubasa w dniach 9-12 czerwca przebywać będzie w Kielcach oficjalna delegacja z Obwodu Winnickiego na Ukrainie. Wizyta będzie okazją do podsumowania 50 lat przyjaźni oraz zaprezentowania perspektyw dalszej współpracy.