50 lat Świętokrzyskie - Winniczyzna

„ Świętokrzyskie  – Winniczyzna, dwa regiony – jedno serce”

 

Rok 2008 w Województwie Świętokrzyskim i Obwodzie Winnickim na Ukrainie jest rokiem obchodów 50-lecia współpracy obu zaprzyjaźnionych regionów. Od półwiecza kontakty utrzymywane na poziomie międzyregionalnym stanowią podłoże do pielęgnowania stosunków międzyludzkich oraz wzajemnych relacji samorządowych, gospodarczych i kulturalnych. Współpraca ta pozwala wymieniać doświadczenia, umożliwia realizację wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na rozwój Ziemi Świętokrzyskiej i Winniczyzny. Realizacja wspólnych przedsięwzięć od lat umożliwia czerpanie korzyści z doświadczeń partnerów i wdrażania sprawdzonych technologii i  programów.

Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie szereg imprez i wydarzeń o wymiarze kulturalnym, naukowym i sportowym realizowanych na terenie Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego. Kwintesencją przyjaźni łączącej obydwa regiony jest hasło obchodów roku jubileuszowego „ Świętokrzyskie – Winniczyzna, dwa regiony – jedno serce”.
Inauguracja wydarzeń półwiecza współpracy nastąpi podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 13 marca 2008 roku w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Po sesji w całości poświęconej podsumowaniu 50 lat przyjaźni między naszymi regionami odbędzie się wspólny koncert Kieleckiego Teatru Tańca i Ludowego Zespołu Muzyczno – Tanecznego  „Barwinok„ z Winnicy. Gośćmi Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Przewodniczącego Sejmiku będą m.in. Ambasador Ukrainy w Polsce oraz Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.
Podczas uroczystej konferencji prasowej zaprezentowany zostanie szczegółowy całoroczny program obchodów jubileuszu 50-lecia współpracy Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego.

Wyświetlane od 1 - 10 z 13