Firmy świętokrzyskie zainteresowane współpracą z Ukrainą

Bieżący rok jest dla naszego Regionu rokiem szczególnym, bowiem w tym roku Województwo Świętokrzyskie i Obwód Winnicki z Ukrainy świętują jubileusz 50- lecia współpracy międzyregionalnej. Kontakty Świętokrzysko – Winnickie rozwijały się od dawna w wielu wymiarach, lecz zawsze najważniejsze były i nadal są kontakty gospodarcze, które szczególnie na przestrzeni ostatnich lat przynoszą najbardziej wymierne efekty.

      Bieżący rok jest dla naszego Regionu rokiem szczególnym, bowiem w tym roku Województwo Świętokrzyskie i Obwód Winnicki z Ukrainy świętują jubileusz 50- lecia  współpracy międzyregionalnej. Kontakty Świętokrzysko – Winnickie  rozwijały się od dawna w wielu wymiarach, lecz zawsze najważniejsze  były i nadal są kontakty gospodarcze, które szczególnie na przestrzeni ostatnich lat przynoszą najbardziej wymierne efekty.

 

      Szczególne miejsce, wśród wielu zaplanowanych do realizacji w 2008 roku przedsięwzięć, zajmują wydarzenia gospodarcze, a między nimi Misja Gospodarcza Przedsiębiorców z Obwodu Winnickiego w Województwie Świętokrzyskim. Organizatorami tego projektu gospodarczego był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy z Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową. Na zaproszenie władz Województwa w dniach 11-12 kwietnia odwiedziła nasz region grupa przedstawicieli 16 firm z Winniczyzny wraz z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu oraz administracji lokalnej. W skład misji weszli przedstawiciele następujących branż : produkcja rolno-spożywcza (2), poligrafia (1), budownictwo i materiały budowlane (6), produkcja maszyn (2), transport (2), turystyka (1), edukacja (1) i izby gospodarcze (1). Wizyta przyjaciół z Winniczyzny spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony środowiska świętokrzyskiego biznesu. Do rozmów biznesowych z przedstawicielami firm ukraińskich zasiadło około 100 przedsiębiorców z naszego regionu.

      Uroczystego otwarcia Misji Gospodarczej, która odbyła się na terenie Targów Kielce dokonali: Walerij Korowij – Wicegubernator Obwodu Winnickiego,  Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Ryszard Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Po części oficjalnej przystąpiono do konkretnych rozmów kooperacyjnych w układzie face-to-face. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż oferty firm świętokrzyskich i winnickich zawierały wiele punktów zbieżnych, co daje nadzieję na bardzo obiecujące i wymierne efekty przeprowadzonych spotkań. Przedstawiciele Staropolskiej i Winnickiej Izb Przemysłowo-Handlowych rozmawiali o konkretnych wspólnych projektach na przyszłość.

      Imprezie towarzyszyła współorganizowana przez Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego konferencja pt. „Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w województwie świętokrzyskim pod kątem rynków wschodnich”, która równocześnie inaugurowała VII Świętokrzyskie Targi Turystyczne VOYAGER. Wicegubernator Korowij zaprezentował bogatą ofertę turystyczną Ziemi Winnickiej zarówno podczas swojej prezentacji na ww. konferencji, jak i na promocyjnym stoisku targowym.

      Kolejnym punktem programu misji gospodarczej z Obwodu Winnickiego była wizyta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gospodarzami spotkania, które odbyło się w Agencji Rozwoju Lokalnego byli: Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński oraz Magdalena  Salwerowicz – Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świetokrzyskim. Przygotowane przez gospodarzy prezentacje na temat oferty inwestycyjnej i współpracy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników Misji. Największe jednak wrażenie wywarło na nich samo Ostrowieckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, a szczególnie działająca w Inkubatorze Przedsiębiorczości firma produkująca dinozaury. W wydarzeniu, obok gości w Winnicy uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, którzy z zapałem i zainteresowaniem usiedli do rozmów z przedsiębiorcami Winnickimi. Mamy już konkretne efekty – Agencja Rozwoju Lokalnego podjęła współpracę ze stroną Winnicką i na swojej stronie internetowej promuje oferty współpracy firm Winnickich (http://www.arl.ostrowiec.pl/index.php?dzial=modules/art/show_result_db&id=102 ).

      Nasi goście żywo interesują się również działalnością sportową. Dlatego też  uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami klubu piłkarskiego KSZO Ostrowiec, podczas którego omówiono zasady zarządzania nowoczesnym klubem piłkarskim oraz potencjalne możliwości nawiązania współpracy pomiędzy świętokrzyskimi i winnickimi klubami piłkarskimi. Gospodarze zaprezentowali delegacji winnickiej również Stadion KSZO Ostrowiec. Zainteresowanie Winniczan aktywnością sportową nie jest jednak tylko teoretyczne na co dowodem może być mecz piłkarski, w którym uczestniczył sam Gubernator Korowij.

Można śmiało powiedzieć, że dwudniowa misja gospodarcza przedsiębiorstw Winnickich w naszym województwie była największym wydarzeniem tego typu w naszym regionie, a tak duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z partnerami ukraińskimi wśród świętokrzyskich firm potwierdza potrzebę organizowania tego typu przedsięwzięć w przyszłości i daje nadzieję na znaczącą aktywizację gospodarczych kontaktów świętokrzysko – Winnickich.