Świętokrzyskie w Winnicy

W dniach 21-23 sierpnia w Obwodzie Winnickim na Ukrainie przebywała delegacja Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Nasz region reprezentowali: przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz radni Sejmiku. Wizyta stanowiła kolejny punkt obchodów półwiecza współpracy i przyjaźni obu regionów.