Członkowie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pozują Do Pamiątkowej Fotografii Przed Urzędem Marszałkowskim

Rada Działalności Pożytku Publicznego kończy swoją kadencję

Dobiegła końca IV kadencja Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To ważny dla samorządu województwa organ doradczy, w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele marszałka, sejmiku, wojewody oraz sektora pozarządowego. Dziś członkom Rady, za pracę i zaangażowanie podziękowali marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski.

– IV kadencja Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła się dokładnie 3 lata temu – 7 czerwca 2018 roku – przypomniał marszałek Andrzej Bętkowski. I jak mówił – Przez ten czas Rada była organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego, za co w imieniu Zarządu Województwa serdecznie Państwu dziękuję.

W skład Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi 12 członków, w tym przedstawiciele: Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

– Dziękuję za każde spotkanie, za każde słowo doradcze, za Waszą aktywność, za inicjatywy, które podejmowaliście i za to, że byliście z nami przez tę kadencję – dziękowała wicemarszałek Renata Janik.

Podczas całej kadencji 2018-2021 Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła 70 uchwał, wyrażając swoją opinię w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym m.in. kształtu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi. Rada opiniowała również ważne dla rozwoju województwa dokumenty, takie jak projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2023+ oraz projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030. Ponadto Rada nawiązała współpracę z Powiatowymi i Gminnymi Radami Działalności Pożytku Publicznego, uczestniczyła także w Konwentach Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

W ciągu ostatnich trzech lat Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła też szereg własnych inicjatyw, m.in. zorganizowała konkurs „100 inicjatyw na 100-lecie urodzin Jana Pawła II”, a we współpracy z  Konwentem Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz partnerami regionalnymi: Fundacją Aktywizacji i Rozwoju, Fundacją im. Stefana Artwińskiego oraz Caritas Diecezji Kieleckiej zorganizowała „Wojewódzkie Spotkanie z Organizacjami Obywatelskimi. Spotkanie otwarte z NGO – woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE”.

Jak przekonywał wicemarszałek Marek Bogusławski, który jako przedstawiciel Sejmiku uzupełniał w mijającej kadencji skład Rady – Chciałem podkreślić, że osoby które tworzyły ten zespół w znaczący sposób przyczyniły się do tego, aby naszemu obywatelskiemu społeczeństwu żyło się lepiej, za co również i ja serdecznie Państwu dziękuję. I jak dodał – To z pewnością nie jest ostatni dzień, gdy spotykamy się razem – wierzę, że nadal będziemy współpracować na różnych polach działalności publicznej.