Radni Sejmiku apelują o uczczenie 140. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

Radni Sejmiku apelują o uczczenie 140. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

Apel w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin przyjęli jednogłośnie radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek, 27 stycznia. Wincenty Witos, wybitny przywódca ruchu ludowego i trzykrotny premier Polski w okresie II Rzeczpospolitej wielokrotnie przebywał na Ziemi Kieleckiej.

Radni w Apelu zwrócili się do mieszkańców województwa, samorządów, instytucji oświatowych i kulturalnych, organizacji społecznych o przybliżenie i uhonorowanie dokonań Witosa.

Uchwała Sejmiku została przyjęta na wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Treść Apelu przedstawił radnym Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i przewodniczący Klubu PSL.

“Stanął na czele odrodzonego państwa polskiego w momencie najwyższej próby dziejowej narodu, gdy czerwona armia była u wrót naszej stolicy i chciała po „trupie Polski” rozlać się na całą Europę. Do historii naszej ojczyzny przeszły słowa Wincentego Witosa i są aktualne po dzień dzisiejszy: „Potęgi Państwa i jego przyszłości nie zabezpieczy żaden choćby największy geniusz – uczynić to może cały świadomy swych praw i obowiązków naród”. (…) O niekwestionowanej roli, jaką odegrał w naszej historii dobitnie świadczy wypowiedź papieża Jana Pawła II, który nazwał go „wielkim przywódcą polskiego ludu i mężem stanu”  – czytamy w przyjętym Apelu.

Na Ziemi Kieleckiej Wincenty Witos przebywał wielokrotnie. Uczestniczył m. in. w manifestacji chłopskiej w 1933 roku w Piasku Wielkim. W maju 1939 roku był na zjeździe Kieleckiej Organizacji Stronnictwa Ludowego, gdzie podkreślił gotowość narodu do obrony Polski.

Radni minutą ciszy uczcili również pamięć zmarłego wczoraj Zdzisława Rachtana, ps. „Halny”, pochodzącego ze Starachowic żołnierza zgrupowań partyzanckich AK „Ponury” i „Nurt”.