Józef Grabowski nowym wiceprzewodniczącym Sejmiku

Józef Grabowski nowym wiceprzewodniczącym Sejmiku

Radny Józef Grabowski zastąpił Włodzimierza Stępnia na stanowisku wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Włodzimierz Stępień podczas sesji złożył rezygnację z tej funkcji.

Jedynym kandydatem do funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku był Józef Grabowski, zgłoszony przez radnego Sławomira Marczewskiego. W tajnym głosowaniu uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów. Za jego wyborem opowiedziało się 16 radnych z 27 obecnych. – Jest mi niezmiernie miło z powodu zaufania okazanego mojej osobie do pełnienia tak godnego stanowiska. Będę starał się tak pracować, aby przekonać tych niezdecydowanych i przeciwnych. Będę próbował dobrze wykonywać zadania, godnie reprezentując moje środowisko wyborcze i województwo świętokrzyskie – mówi nowy wiceprzewodniczący Józef Grabowski.

Józef Grabowski pochodzi z Bogorii, ma 68 lat. Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jest już drugą kadencję, kandydował z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku, uczestniczy również w pracach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów. Z wykształcenia jest inż. metalurgiem i mgr ekonomii. Obecnie jest dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostatnio z rąk ministra zdrowia odebrał tytuł „Menadżer roku w ochronie zdrowia”.