Regionalne obchody Dnia Weterana

Regionalne obchody Dnia Weterana

– Spotykamy się na obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Ideą tego święta jest integracja środowisk kombatanckich, weteranów oraz podtrzymywanie pamięci o patriotycznej postawie rodaków w walce o niepodległość Polski – mówił marszałek Adam Jarubas do gości zgromadzonych w Wojewódzkim Domu Kultury na organizowanym przez samorząd województwa po raz dziewiąty regionalnym święcie weterana.

Jak dodał marszałek województwa, dzisiejsze święto ma wymiar szczególny, bo odbywa się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. – Chcemy gorąco podziękować za ten wysiłek, opowieści o tamtych, trudnych czasach i za wartości patriotyczne przekazywane kolejnym pokoleniom, które dzięki wam mogą żyć w wolnym kraju. Nie zapominamy też o roli, jaką odegraliście w walce o istnienie naszego województwa, którego 20-lecie świętujemy w tym roku. Choć na mocy zmian ustawowych, piecza nad środowiskami kombatanckimi została przekazana wojewodom, to samorząd województwa nie zawiesił współpracy z kombatantami. Powstałe Świętokrzyskie Porozumienie Kombatantów i Osób Represjonowanych cały czas współpracuje owocnie z weteranami – zaznaczył Adam Jarubas. Zaprezentował także album pt. „Kombatanci ziemi świętokrzyskiej w obiektywie”, wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w którym udokumentowano dziewięcioletnią, bogatą współpracę samorządu województwa świętokrzyskiego z organizacjami i stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych. Trafił on do rąk wszystkich zaproszonych.

– Moje pokolenie jest ostatnim, które zapłaciło tak ogromną cenę za wolność. Zawsze spotykamy się z pełnym szacunkiem i pomocą ze strony samorządu województwa i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W tym szczególnym dniu życzę wszystkim weteranom siły i możliwości w przekazywaniu własnych doświadczeń młodszym – mówiła Genowefa Piotrowska, prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach.

Działalność Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej w kilku słowach ujął Maciej Lis, przewodniczący tej organizacji. – Przyjęta przez nas formuła sprawdziła się. Wypracowaliśmy z samorządem szereg rozwiązań, które ułatwiają nam codzienne zadania, czyli przekazywanie młodemu pokoleniu naszych przeżyć, dawanie świadectwa, zaszczepienie tradycji, ale też pomoc naszym kolegom i koleżankom w terenie – nadmienił.

Dzień Weterana jest również okazją do wręczenia prezentów osobom, które ukończyły 95. rok życia. W tym roku upominki z rąk marszałka Adama Jarubasa i Alicji Marciniak z Urzędu ds. Kombatantów odebrała żołnierz Armii Krajowej por. Pelagia Barwicka ps. Emilia.

Imprezie towarzyszyły występy artystyczne utalentowanych wychowanków Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia ZDZ w Kielcach oraz popis kieleckiej grupy taneczno-wokalnej “Passionata”.

Lokalizacja