Remont zamku Krzyżtopór

500 tysięcy złotych na zabezpieczenie ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Ujazdowski. Prace zabezpieczające na zamku muszą zostać wykonane do 30 października tego roku.

500 tysięcy złotych na zabezpieczenie ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Ujazdowski. Prace zabezpieczające na zamku muszą zostać wykonane do 30 października tego roku. Władze gminy mają niewiele czasu na realizację zadań ujętych w projekcie. A do zrobienia jest na zamku bardzo wiele.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało pieniądze na prace remontowo-konserwatorskie w 160 zabytkowych obiektach w kraju. W powiecie opatowskim pieniądze trafią do gminy Iwaniska, z przeznaczeniem na zabezpieczenie korony murów, łuków i sklepień trwałej ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

– Z wnioskiem o dotację wystąpiliśmy do Ministerstwa Kultury na początku kwietnia tego roku – mówi Marek Staniek, wójt Iwanisk. – Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
Ruiny zamku Krzyżtopór wymagają gruntownego zabezpieczenia. W najgorszym stanie jest część zamku, w której niegdyś mieściła się kaplica. Z murów odpadają kamienie, stwarzając zagrożenie dla zwiedzających. Dachy, którymi przykryte są niektóre fragmenty zabytkowej ruiny, też pozostawiają wiele do życzenia. W szczególnie złym stanie są fragmenty zadaszenia, znajdujące się w pobliżu ośmiobocznej baszty.

W ramach dotacji ministerialnej zostały zaplanowane prace zabezpieczające w bardzo szerokim zakresie. Zakres prac w ruinach zamku został zatwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
– Mamy już wszelką niezbędną dokumentację oraz pozwolenie na budowę – mówi Marek Staniek. – Prace zaczniemy natychmiast po rozstrzygnięciu przetargu. Jesienią będziemy musieli rozliczyć się z wydatkowania pieniędzy otrzymanych z ministerstwa.

Obecnie zamek Krzyżtopór w Ujeździe jest własnością skarbu państwa, który reprezentuje Starostwo Powiatowe w Opatowie. Zgodnie z umową ze starostwem, zamkiem zarządzają władze gminy Iwaniska, a w ich imieniu Gminny Ośrodek Kultury. Obecnie władze gminy ubiegają się o przejęcie ruin zamku na własność.

Źródło: www.echodnia.eu.pl