Fundusze unijne- szansa na szybsze dotacje

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powołało prekomitety do spraw unijnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie prekomitetu monitorującego Kapitał Ludzki, największy program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powołało prekomitety do spraw unijnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie prekomitetu monitorującego Kapitał Ludzki, największy program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dzięki prekomitetom będzie można przyspieszyć realizację programów operacyjnych, jeszcze zanim Komisja Europejska zdecyduje o ich zatwierdzeniu. Kiedy KE zatwierdzi projekty, obecne prekomitety automatycznie staną się komitetami monitorującymi. Powinno do tego dojść we wrześniu. Teraz najważniejszym ich zadaniem będzie określanie i zatwierdzanie kryteriów, na podstawie których wybierane będą projekty finansowane ze środków unijnych.

 

Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kryteria nie będą dotyczyć tylko formalnej strony wniosków, tak jak to było w przypadku programów na lata 2004-2006. Tym razem prekomitety będą badać, czy propozycje zawarte we wnioskach będą rzeczywiście służyć realizacji celów, jakie chciałby osiągnąć wnioskodawca.

 

Rz. 1.08.07 Ekonomia i rynek.