Wizualizacja Wieża Ciśnień

Rusza budowa Uzdrowiskowej Wieży Ciśnień w Busku-Zdroju

Zabytkowy obiekt należący do spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój czeka kompleksowa modernizacja i rozbudowa. Powstanie m.in. restauracja z instalacją do warzenia piwa oraz punktem widokowym.


Wojciech Legawiec, prezes spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój, podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARTEL” Spółka Akcyjna umowę o wartości 6,8 milionów złotych na realizację inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja wraz z nadbudową, przebudową i rozbudową istniejącej Wieży Ciśnień wraz z łącznikiem do Oddziału II Zakładu Przyrodoleczniczego”. Wcześniej, Uzdrowisko otrzymało na ten cel prawie 1,5 mln zł. dofinansowania z RPOWŚ 2014-2020.

9a
Wojciech Legawiec po podpisaniu umowy z przedstawicielami firmy KARTEL

Inwestycja ma szansę stać się atrakcją turystyczną. Budynek nazywany Wieżą Ciśnień nie jest użytkowany od wielu lat, brak konserwacji oraz buski mikroklimat spowodowały, że konieczny jest tam kompletny remont i renowacja. Rewitalizacja jest częścią większego projektu, w ramach którego nadbudowane zostaną o jedną kondygnację Przychodnia Uzdrowiskowa, Oddziały II i III Zakładu Przyrodoleczniczego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni uzdrowiskowej, z drugiej zaś strony wykorzystany zostanie budynek z dużym komercyjnym potencjałem. Budynek będzie służył turystom i mieszkańcom jako miejsce spotkań i spędzania czasu wolnego. W trzypiętrowym obiekcie znajdą się punkt widokowy oraz restauracja wraz z instalacją do warzenia piwa. Złocisty płyn będzie wykorzystywany głównie do kuracji kąpielowych, ale nadwyżka produkcji zostanie przeznaczona do konsumpcji. Inwestycja ma być zrealizowana do października 2019 roku.

Lokalizacja