5093

Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich

Grupy folklorystyczne, których programy oparte są na ludowych obrzędach, zwyczajach naszego regionu oraz zajęciach gospodarskich mogą wziąć udział w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

Zadaniem zespołów będzie zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich charakterystycznych dla regionu świętokrzyskiego. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut.

Wydarzenie ma na celu ocalenie od zapomnienia tradycji kultury chłopskiej oraz upowszechnianie dorobku zespołów folklorystycznych. Jury oceniać będzie zgodność z tradycją regionu, sposób i poziom wykonania, autentyzm (tekst, gwara, strój, rekwizyty) oraz ogólny wyraz artystyczny.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.
Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich odbędzie się 2 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia

Lokalizacja