Rusza Program “Liderzy dla Młodzieży”

Rusza Program “Liderzy dla Młodzieży”

Wkrótce ruszy rekrutacja do drugiej edycji programu „Liderzy dla Młodzieży”, zainicjowanego przez marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, a realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Fundacją “Szkoła Liderów”. Koncepcję i warunki uczestnictwa w Świętokrzyskim Programie Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” przedstawiono podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży przy marszałku województwa.

Realizatorów projektu reprezentowali: Katarzyna Czayka-Chełmińska, prezes Fundacji “Szkoła Liderów” i wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Łysak.

Ideą Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” jest wzmocnienie kompetencji, wiedzy osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą i na jej rzecz w regionie.

– Realizacja pierwszej edycji programu była strzałem w dziesiątkę. Przekonaliśmy się, że wystarczy trochę pomocy ze strony przeszkolonych liderów, by młodzi ludzie uaktywnili się, spożytkowali energię na przygotowanie ciekawych projektów dla wspólnot lokalnych. Widząc tę siłę, samorząd województwa zadecydował o przekazaniu pieniędzy na realizację drugiej edycji programu, którą pokierują Świętokrzyskie Centrum Doskonalenie Nauczycieli i warszawska Fundacja “Szkoła Liderów” – mówił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Rusza II edycja Świętokrzyskiego Programu Szkoły Rozwoju Liderów "Liderzy dla Młodzieży 2018" 💪❤ realizowany przez Szkoła Liderów, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego #swietokrzyskiedlamłodych #liderzydlamłodzieży #kochamświętokrzyskie

Opublikowany przez Adam Jarubas 26 kwietnia 2018

Warunki uczestnictwa w Programie “Liderzy dla Młodzieży” nakreślił Krzysztof Łysak, wicedyrektor ŚCDN. – W tej innowacyjnej inicjatywie mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych, szkół, biznesu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, czy lokalnych mediów, którzy działają z młodzieżą i dla młodzieży, mają pomysły i potencjał liderski. Pierwszy etap rekrutacji rusza w poniedziałek, 30 kwietnia i potrwa do 17 maja. W tym terminie należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej ŚCDN – objaśniał wicedyrektor. Jak dodał, w drugiej części naboru zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne lub telefoniczne z kandydatami. Wyłoniona grupa będzie uczestniczyć w zaawansowanym kursie przywództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kierowania zespołem pod kierunkiem tutorów.

Do udziału w Programie zachęca mieszkańców Świętokrzyskiego Katarzyna Czayka – Chełmińska, prezes Fundacji “Szkoła Liderów” z Warszawy. – Nasz program jest doskonałym narzędziem do wzmacniania przywództwa wśród ludzi działających na rzecz nie tylko młodzieży. Dzięki możliwości budowania relacji, rozwoju kształtują swoje środowisko i pokazują, że można pozytywnie zmieniać swoje miejsce zamieszkania i otaczających ludzi – podkreśliła prezes.

W spotkaniu wzięły udział także uczestniczki pilotażowej edycji Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” Agnieszka Siwek, nauczycielka z Powiatowego Zespołu Szkół nr 5 w Łopusznie oraz Karolina Bulanowska ze Stowarzyszenia Edukacja Nieformalna KALEJDOSKOP z Pierzchnicy, które podzieliły się swoimi wrażeniami. – Uważam, że teraz znacznie lepiej pracuję z młodymi ludźmi. Przekazuję im zdobytą wiedzę, doświadczenia, by mogli stać się liderami i działać na rzecz lokalnej społeczności w ramach gminnej rady młodzieżowej – mówiła Agnieszka Siwek. Dla Karoliny Bulanowskiej udział w projekcie był krokiem w stronę określenia własnego potencjału lub ewentualnych braków. – Dzięki niemu nawiązałam mnóstwo kontaktów, poznałam wielu ludzi, do których zawsze mogę zwrócić się o radę, pomoc w kwestii organizowanych przez moje Stowarzyszenie przedsięwzięć – zaznaczyła.

Szczegółowe informacje o Programie Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” można znaleźć na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Galeria zdjęć

Lokalizacja