1

Seminarium „Partnerstwo Wschodnie po 2020 roku” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

16 maja w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się konferencja pt.  „Partnerstwo Wschodnie po 2020 roku. W poszukiwaniu nowych priorytetów na kolejne 10 lat”. Organizacja wydarzenia wpisywała się w obchody 10-lecia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego jak również 10-lecia istnienia wspólnego brukselskiego przedstawicielstwa makroregionu Polski Wschodniej.

Województwa Polski Wschodniej reprezentowali: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik,  Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki,  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz  Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz.

Wicemarszałek Renata Janik w swojej prezentacji przedstawiła przykłady udziału Regionu Świętokrzyskiego w inicjatywach współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego nie tylko z minionej dekady, ale również z lat wcześniejszych. Podkreśliła, że początki współpracy naszego regionu z obecnymi członkami programu Partnerstwo Wschodnie sięgają tak naprawdę końca lat 50-tych minionego stulecia.
Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowej współpracy województw podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego w dziedzinie Partnerstwa Wschodniego. Uczestnicy dyskutowali na tematy związane z wyzwaniami na przyszłość w tym obszarze, a w szczególności podjęli próbę udzielenia odpowiedzi na pytania związane z celami polityki zewnętrznej UE i miejscem Partnerstwa Wschodniego w nowej koncepcji unijnego instrumentu finansowania. Dzięki obecności przedstawicieli krajów objętych inicjatywą spotkanie było doskonałą okazją do oceny skuteczności działań w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz spojrzenia na przyszłe cele i priorytety unijnej polityki zewnętrznej przez pryzmat głównych beneficjentów podejmowanych działań.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli jest wiodącym przedstawicielstwem polskich regionów za granicą w zakresie działań związanych z promowaniem idei Partnerstwa Wschodniego. Wielokrotnie był gospodarzem i organizatorem owocnych spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tą inicjatywą, z których na szczególną uwagę zasługują „Dni Partnerstwa Wschodniego”. Czwartkowa konferencja była kontynuacją promocji i wsparcia idei Partnerstwa Wschodniego wśród przedstawicieli głównych instytucji europejskich oraz podmiotów międzynarodowych, związanych z propagowaniem współpracy na poziomie gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym z krajami na wschód od UE.

W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Rozszerzenia Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP w UE, Ambasadorowie i Konsulowe krajów Partnerstwa Wschodniego.

Region Świętokrzyski podczas wydarzenia reprezentowali również  Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Konrad Cedro, przedstawiciel Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu, Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.
Województwo Świętokrzyskie jest koordynatorem działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2019 r.

Galeria zdjęć

Lokalizacja