Konferencja W Filharmonii Świętokrzyskiej Dla Dyrektorów Przedszkoli Działających W Stolicy Województwa Oraz W Powiecie Kieleckim (1)

Stawiamy na jakość! – Fundusze Europejskie 2021-2027 w przedszkolach

– Przez ostatnie lata fundusze unijne pozwoliły na radykalne zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w regionie świętokrzyskim. W nowym programie regionalnym na lata 2021-2027 skoncentrujemy się na podniesieniu jej jakości  – powiedziała wicemarszałek Renata Janik podczas konferencji w Kielcach, w której uczestniczyło ponad 100 dyrektorów przedszkoli działających w stolicy województwa oraz w powiecie kieleckim.

– W nadchodzących latach do przedszkoli trafi około 40 mln zł z nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027” – powiedziała podczas spotkania wicemarszałek Renata Janik. – Obecny poziom „uprzedszkolnienia” regionu świętokrzyskiego wynosi blisko 85 %, to oznacza, że dla takiego odsetka dzieci zapewnione są miejsca opieki i nauki w przedszkolach. Ogrom pracy wykonanej w sferze edukacji przedszkolnej przez autorów projektów oraz instytucje wdrażające fundusze unijne w naszym województwie można tak naprawdę docenić patrząc wstecz. W 2003 r., tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, edukacja przedszkolna dostępna była dla mniej niż  30 % dzieci w naszym województwie. Obecnie, po kilkunastu latach korzystania z funduszy europejskich, znacząco zbliżyliśmy się do średniej krajowej oraz unijnej. Wciąż są w naszym regionie „białe plamy”, gdzie miejsc w przedszkolach wyraźnie brakuje, tam celem funduszy UE będzie tworzenie nowych miejsc dla dzieci. Z drugiej strony są w regionie obszary – jak choćby miasto Kielce czy powiat kielecki – gdzie celem nowego programu będzie przede wszystkim podnoszenie jakość opieki i edukacji, z jakiej dzieci korzystają w przedszkolach – tak, aby to była edukacja na miarę XXI wieku.

– Z punktu widzenia autorów projektów jedną z istotnych zmian, w porównaniu do perspektywy 2014-2020, będzie możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu bez konieczności tworzenia nowych miejsc przedszkolnych – poinformowała dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka. – W nowym programie finansowane będą m. in. prace adaptacyjno – remontowe, związane z dostosowaniem przedszkoli do indywidualnych potrzeb dzieci, wynikających np. z niepełnosprawności. Ponadto różnego rodzaju dodatkowe zajęcia i warsztaty dla dzieci, wspierające ich wszechstronny rozwój. Możliwe będzie również objęcie dzieci indywidualnym wsparciem specjalistów, takich jak np. psycholog, logopeda, terapeuta itp. W projektach będzie można również realizować szkolenia, kursy i inne formy podnoszenia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Najlepszą zachętą do działania jest dobry przykład – o sukcesach przedszkola „Mali Odkrywcy” w Chmielniku, wynikających z realizacji projektu, opowiedziała szefowa tej placówki, dr Agnieszka Tomaszewska. Ponad 800 tys. zł unijnego dofinansowania pozwoliło na wyremontowanie i pełne wyposażenie dwóch sal, dzięki czemu do przedszkola zostało przyjętych 30 nowych dzieci – a łączna liczba podopiecznych chmielnickiej placówki wzrosła do 60. W ramach projektu dla wszystkich dzieci prowadzono szereg dodatkowych zajęć grupowych i indywidualnych, znacznie wykraczających poza standardowy tok nauczania.

Galeria zdjęć