Świętokrzyskie wspiera utalentowanych uczniów

Świętokrzyskie wspiera utalentowanych uczniów

Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki to tytuł projektu, zrealizowanego wspólnie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W spotkania podsumowującym przedsięwzięcie uczestniczyli Andrzej Pruś, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Kowalczyk i Ewa Kapel-Śniowska, dyrektorzy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt był skierowany głownie do utalentowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa, laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych. W ramach jego realizacji odbywało się wiele seminariów naukowych i zajęć badawczych oraz letnie akademie naukowe.
Celem projektu było rozbudzenie i wzmocnienie w uzdolnionych uczniach naukowej pasji i fascynację odkrywaniem świata. Projekt adresowany był nie tylko do uczniów, ale także do nauczycieli i wychowawców oraz pracowników naukowych, którzy poza rolą wykładowcy akademickiego i naukowca pełnili funkcję mentorów zdolnej młodzieży. Współpraca między nauczycielami praktykami i pracownikami naukowymi zainicjowana w projekcie miała doprowadzić do wypracowania takich form i metod pracy z uczniem zdolnym, aby zafascynować młodego człowieka światem nauki. 

W przedsięwzięciu wzięło udział 140 szkół z województwa świętokrzyskiego, w tym 90 gimnazjów i 50 szkół podstawowych. Dzieci w 16 grupach tematycznych pracowały nad edukacyjnym projektem badawczym, trzy z nich zostały przygotowane przez uczniów szkół podstawowych, a 13 przez gimnazjalistów.