3 świętokrzyskie szkoły wyposażone w nowoczesny sprzęt dzięki środkom UE

3 świętokrzyskie szkoły wyposażone w nowoczesny sprzęt dzięki środkom UE

12 grudnia 2014 roku, w trzech szkołach ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego odbyło się uroczyste przekazanie kompletnego wyposażenia pracowni dydaktycznych i laboratoriów, zakupionego przez Województwo Świętokrzyskie ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację ponadnarodowego projektu partnerskiemu pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 
Warunkiem otrzymania przez szkoły wysokiej klasy sprzętu, o łącznej wartości prawie 570 tysięcy zł, było wzbogacenie oferty kształcenia i utworzenie nowego kierunku nauczania pn. „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” do końca czerwca 2015 roku. Taką deklarację i chęć przystąpienia do projektu złożyły Zespoły Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim i Nr 2 w Chęcinach oraz Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Hauke Bosaka w Kielcach.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej podjęcie przez szkołę kształcenia na tym kierunku uwarunkowane jest odpowiednim wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych i laboratoriów, w których odbywać się powinny zajęcia przedmiotowe. Nie wszystkie szkoły dysponują odpowiednim zapleczem technicznym, dlatego w ramach projektu, Województwo Świętokrzyskie zakupiło niezbędny sprzęt dla szkół, który umożliwi kształcenie na nowym kierunku i w sposób nowatorski przygotuje młodzież do zawodu, zgodnie z bieżącymi oczekiwaniami rynku pracy.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w październiku br. dostarczyli do szkół kompletne wyposażenie pracowni dydaktycznych, w skład którego weszły 42 zestawy komputerowe dla uczniów i nauczycieli, wysokiej klasy plotery, urządzenia wielofunkcyjne typu: drukarka, kopiarka i skaner, projektory multimedialne oraz pakiety oprogramowania do projektowania graficznego i wykonywania rysunków technicznych. Przekazany w piątek, 12 grudnia sprzęt, stanowi kompletne wyposażenie laboratoriów i pracowni praktycznej nauki przedmiotu m.in. w mobilne zestawy solarne i kolektory słoneczne, urządzenia do gięcia rur, szlifierki, zgrzewarki, piły mechaniczne, palniki gazowe i pompy oraz ponad 700 zestawów specjalistycznych narzędzi, pomocnych przy różnego typu pracach związanych z przyszłym zawodem.

W uroczystych spotkaniach w szkołach wzięli udział: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Kazimierz Kotowski, Członek Zarządu Województwa, Jolanta Zwierzchowska i Tomasz Janusz – zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UM WŚ, Zbigniew Duda – Starosta Powiatu Ostrowieckiego, Antoni Maciejko, zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Ostrowieckim, Czesław Golis, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Anita Stanisławska, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Kielce, Jolanta Kamińska, kierownik Referatu Edukacji w tym samym Wydziale, Kazimierz Mądzik, dyrektor Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Hauke-Bosaka w Kielcach i Halina Kołodziejczyk, dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Chęcinach.
Zakupiony sprzęt został przekazany szkołom na podstawie umów udzielenia pomocy rzeczowej, zawartych ze Starostwem Powiatu Ostrowieckiego, Gminą Kielce i Starostwem Powiatowym w Kielcach  – organami nadzorującymi szkoły objęte wsparciem projektowym. W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego umowy podpisali marszałek, Adam Jarubas i Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, bezpośrednio nadzorujący pracę zespołu projektowego w  Urzędzie Marszałkowskim.