Szkoły z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego z unijnym wsparciem na infrastrukturę sportową i dydaktyczną

Szkoły z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego z unijnym wsparciem na infrastrukturę sportową i dydaktyczną

Kolejne osiem gmin, tym razem z powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego, otrzymało dofinansowanie z Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Umowy z władzami gmin podpisali w jędrzejowskim Centrum Kultury marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski. Towarzyszył im radny Sejmiku  Artur Konarski oraz Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.


W ramach ostatniego konkursu z Działania 7.4 RPOWŚ 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wybrał 63 projekty na kwotę dofinansowania ponad 31,8 mln zł (środki Unii Europejskiej i budżet państwa). – Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, złożono 83 wnioski. Każdy z wybranych projektów otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 500 tys. zł ze środków unijnych, więc jest to istotne wsparcie dla gmin – mówił marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Dla projektów, które znajdowały się na obszarze rewitalizacyjnym, dodatkowo można było pozyskać środki z budżetu państwa.

Umowy podpisały dziś gminy: Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław, Krasocin, Radków i Secemin. Wybrane projekty dotyczą wsparcia infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych, a zakres rzeczowy projektów obejmuje m. in. rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów oraz wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

– Bardzo się cieszę, że szkoły z terenu powiatów jędrzejowskiego i włoszczowskiego zasilone zostaną środkami finansowymi, które poprawią funkcjonowanie obiektów sportowych. Młodzi ludzie powinni uprawiać sport, a niezbędne są do tego nowoczesne obiekty. Ich rozbudowa na pewno przyczynia się do zapobiegania takim zjawiskom jak nadwaga i otyłość, które obecnie są sporym zagrożeniem dla zdrowia młodych ludzi – podkreślił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

Projekt gminy Jędrzejów o wartości 731 242,86zł obejmuje budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej Rakowie wraz z oświetleniem boiska, a także doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych w pomoce dydaktyczne takie jak: tablety, drukarki 3D, laptopy, globusy indukcyjne, zestawy do budowy brył szkieletowych itp. w Szkołach Podstawowych Skroniowie, Jasionnej, Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie.

Gmina Nagłowice zrealizuje projekt o wartości 1 747 077,50 zł, którego celem jest podniesienie jakości infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Warzynie Pierwszym, gdzie zostanie wybudowana sala gimnastyczna oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Nagłowicach.

Projekt gminy Słupia, o wartości 714 285,70 zł, obejmuje m. in.: modernizację i doposażenie boiska przy Szkole Podstawowej w Słupi, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Słupi, doposażenie Szkoły Podstawowej w Obiechowie, modernizację Szkoły Podstawowej w Słupi i Szkoły Podstawowej w Obiechowie.

Wartość projektu gminy Krasocin to 607 173,32 zł. Obejmuje on doposażenie pracowni dydaktycznych w 6 szkołach i budowę 2 „zielonych sal gimnastycznych” (siłowni plenerowych). Zielone sale będą zainstalowane przy szkołach w Olesznie i Czostkowie. W ramach budowy zielonych sal przewidziano m. in. montaż 6 urządzeń, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, montaż urządzeń do gier edukacyjnych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Ponadto zaplanowano: wyposażenie do pracowni matematycznej, chemicznej, fizycznej w szkole w Krasocinie; wyposażenie do pracowni biologiczno-chemicznej, matematycznej, fizycznej, geograficznej i przyrodniczej w szkole w Bukowie, wyposażenie do pracowni chemicznej, matematycznej, geograficznej i biologicznej w szkole w Cieślach, wyposażenie do pracowni chemicznej, fizycznej i matematycznej w szkole w Mieczynie, wyposażenie do pracowni matematycznej i biologiczno-chemicznej w szkole w Olesznie, wyposażenie do pracowni matematycznej w szkole w Czostkowie.

Gmina Secemin zrealizuje projekt o wartości 724 417,62 zł, który będzie polegał na: rozbudowie boiska przy Szkole Podstawowej w Żelisławicach oraz doposażeniu Szkoły Podstawowej w Seceminie i Żelisławicach w pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-przyrodniczej i informatycznej. Projekt jest ujęty w „Programie Rewitalizacji Gminy Secemin na lata 2016-2023”.

Projekt gminy Sędziszów o wartości 708 543,70 zł obejmuje modernizację budynków trzech Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Sędziszowie oraz Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, a także doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz informatycznych w tych szkołach.

Projekt gminy Wodzisław o wartości 695 191,24 zł uwzględnia m. in. rozbudowę, nadbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Brześciu, modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wodzisławiu i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Dzięki projektowy gminy Radków o wartości 718 003,82 zł nastąpi modernizacja sali gimnastycznej przy jedynej w gminie szkole podstawowej oraz zakupione zostaną pomoce do pracowni matematycznej i przyrodniczej. Realizacja działań zaplanowanych w ramach projektu umożliwi wprowadzenie do placówki nowych metod prowadzenia zajęć (m.in. e-learning, zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia w terenie), zwiększy wykorzystanie technologii TIK w procesie nauczania, poprawi dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz infrastruktury sportowej.

Dotychczas w ramach Działania 7.4 zawartych zostało 68 umów na łączną kwotę wsparcia 135,4 mln zł. Wcześniej zostały zawarte umowy z wybranymi beneficjentami z powiatu skarżyskiego i starachowickiego oraz kieleckiego. W najbliższym czasie umowy podpiszą gminy z pozostałych powiatów.

Lokalizacja