Ks. Krzysztof Banasik

Od 2006 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzanie wielu projektów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizator wielu akcji charytatywnych oraz wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin.