Leszek Wnętrzak

Wiceprzewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Leszek Wnętrzak odpowiadał za realizację w województwie świętokrzyskim programu „Moje Boisko –Orlik 2012”. Jest współautorem programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”, odpowiada za współpracę  z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie przygotowania i realizacji projektów sportowych skierowanych głównie  do najmłodszych mieszkańców naszego regionu m.in. z zakresu powszechnej nauki pływania. Jest jednym z założycieli Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego w Urzędzie Marszałkowskim.