Piotr Kisiel

Piotr Kisiel

Z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, radny Miasta Kielce VII i VIII kadencji, od lat zaangażowany w inicjatywy organizacji pozarządowych. Współzałożyciel Stowarzyszenia Świętokrzyskie XXI, koordynator projektów bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego.