Agnieszka Piwnik- Piecyk

Agnieszka Piwnik- Piecyk

Przewodnicząca Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi przygotowując coroczne Kongresy Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ekonomii społecznej i tworzenia partnerstw lokalnych. Przez wiele lat pracowała w Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej zdobywając doświadczenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania organizacją pozarządową.