Mariusz Brelski

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Z wykształcenia politolog (specjalizacja – samorząd i polityka lokalna). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ewaluacji środków unijnych. Doświadczony trener biznesu, doradca zawodowy, coach i facylitator z zakresu warsztatów i szkoleń dla organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu.
Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, absolwent XIII Edycji Programu Liderzy Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Uczestnik Programu Menedżerowie NGO (PROMENGO). Założyciel i prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała z Łopuszna. Założyciel kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i KGW na terenie woj. świętokrzyskiego. Propagator debat oksfordzkich jako metody zapobiegania sporów i prowadzenia kulturalnych dyskusji. Założyciel Klubu Debat Ars Bene Dicendi w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie. Autor i koordynator kilkunastu projektów dla organizacji pozarządowych z terenu pow. kieleckiego. Autor kilku diagnoz potrzeb młodzieży w Gminie Łopuszno, inicjator Forów Lokalnych (2017, 2018 rok). Autor “Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Piekoszów”. Współpracuje z organizacjami z terenu powiatu kieleckiego. Miłośnik kultury i tradycji Ziemi Świętokrzyskiej.