Wspólnie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. Na 5+!

Wspólnie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach. Na 5+!

Porozumienie dotyczące opracowania i realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski.

W spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyli również świętokrzyscy parlamentarzyści: poseł Maria Zuba oraz senatorowie Jarosław Rusiecki i Krzysztof  Słoń oraz Michał Cichocki, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego i  Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Program jest wspólną inicjatywą Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego mającą na celu identyfikację najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w województwie świętokrzyskim, opracowanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności pieszych i rowerzystów oraz stworzenie warunków finansowych do ich realizacji.

-Cieszę się, że ten jakże ważny program możemy dziś zainicjować i wspólnie realizować. Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest dla nas priorytetem – podkreślał marszałek Andrzej Bętkowski. Poinformował, iż w tegorocznym budżecie województwa na inwestycje drogowe przeznaczone zostanie ponad 320 milionów złotych.  – Oprócz poprawy komfortu jazdy będziemy na pewno zwracać uwagę na likwidację “czarnych punktów” na naszych drogach, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg – dodał marszałek.

 2563
Uroczyste podpisanie porozumienia

Program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym opiera się na trzech podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura, bezpieczna prędkość. – Chcemy poprawiać infrastrukturę drogową na terenie naszego regionu, tak, aby znikały miejsca najbardziej niebezpieczne, gdzie najczęściej zdarzają się wypadki, gdzie giną ludzie – mówiła Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski. Przypomniała niechlubne statystyki, które pod względem ilości wypadków drogowych plasują nasz region w krajowej czołówce.

Obecni na spotkaniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim parlamentarzyści podkreślali duże znaczenie tego programu oraz zachęcali samorządowców, sołectwa, grupy mieszkańców do zgłaszania miejsc, które w szczególny sposób stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. – Gratuluję władzom naszego regionu tej inicjatywy, że z waszą pomocą samorządy będą mogły uczynić drogi lokalne jeszcze bezpieczniejsze dla swoich mieszkańców – powiedziała poseł Maria Zuba. Senator Jarosław Rusiecki zaapelował do nowych radnych świętokrzyskich gmin i zachęcał ich do zgłaszania miejsc niebezpiecznych. – Liczę, że tych wniosków będzie jak najwięcej, a ich realizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Życie ludzkie jest najcenniejsze. Trzeba zrobić wszystko, żeby je chronić – podkreślał Jarosław Rusiecki. Inicjatywę wojewody i marszałka “Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim” chwalił senator Krzysztof Słoń. Jego zdaniem świadczy ona o tym, jak dużą wagę władze naszego regionu przywiązują do spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. – Życzę, by został on zrealizowany na “piątkę z plusem” (5+) – dodał senator Krzysztof Słoń.

 2576
Uczestnicy spotkania

Jednostki samorządu terytorialnego, grupy mieszkańców, komendy powiatowe policji, straży pożarnej, organizacje pozarządowe, sołectwa i inne podmioty zainteresowane mogą zgłosić do programu informacje o miejscach niebezpiecznych na drogach lokalnych wypełniając wniosek. Zadania mogą dotyczyć m.in. zaprojektowania przejść dla pieszych, zwłaszcza w okolicy szkół podstawowych i przedszkoli, budowy chodników, zatok autobusowych, przystanków, wiat dla pasażerów,sygnalizacji świetlnej czy montażu progów zwalniających.

-Jako długoletni samorządowiec wiem, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, niestety często trudno jest znaleźć na ten cel potrzebne środki finansowe. Ten program pozwoli samorządom skutecznie o nie zabiegać – powiedział Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Nabór zgłoszeń rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 31 stycznia 2019r. Następnie, zespół roboczy z udziałem przedstawicieli marszałka, wojewody oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego opracują listę priorytetową zadań oraz zdefiniują możliwości ich finansowania. Głównym źródłem finansowania zadań ujętych na liście będzie nowo powstały rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (dla dróg gminnych i powiatowych) oraz środki będące w dyspozycji Marszałka (dla dróg wojewódzkich). Część z zadań, jakie mogą znaleźć się na liście, może uzyskać dofinansowanie ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub też może uzyskać rekomendację do dofinansowania ze środków rządowego Programu Razem Bezpieczniej czy też środków z rezerwy MSWiA przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wnioski można składać do sekretariatu Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przesłać e- mailem na  adres:  sekretariat.wir@kielce.uw.gov.pl  lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Karta zgłoszenia na stronie: http://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/bezpieczni-na-5/14773

 

Polska jest niechlubnym liderem wśród krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o liczbę zabitych w wypadkach drogowych. Udział Polski w łącznej liczbie zabitych wynosi aż 14% mimo, że liczba ludności stanowi tylko ok. 8% ludności całej Unii Europejskiej. Ryzyko utraty życia na polskich drogach jest dwukrotnie większe niż średnia europejska. Według raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w województwo świętokrzyskie największym problemem są nietrzeźwi kierowcy i wypadki z udziałem pieszych.

List wojewody i marszałka do samorządowców

Lokalizacja