Svvvv

Wyniki Konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4412/18 z dnia 12 października 2018 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 r.” w terminie od 16.10.2018 r. do 22.10.2018 r. poddany został konsultacjom społecznym. Opublikowany został na stronach internetowych Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro, dostępny był w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Oddziale Polityki Społecznej, a także przedstawiony Świętokrzyskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W wyniku konsultacji do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nie wpłynęły żadne uwagi. Ponadto został pozytywnie zaopiniowany przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego.