Z prac Zarządu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Z prac Zarządu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej 9 grudnia odbyła się sesja Rady Miasta, na której złożył ślubowanie nowy Prezydent – Konrad Krönig. Gościem uroczystości byli marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Na zaproszenie Banku Gospodarstwa Krajowego Oddziału w Kielcach marszałek Adam Jarubas będzie gościem spotkania jubileuszowego, które odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach (godz. 17.30). W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego obchodzi trzy jubileusze: 90 – lecie powstania BGK, 65 – lecie powołania Oddziału w Kielcach i 10 – lecie reaktywowania Oddziału w Kielcach.

                                                                  ***
Dziś o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbędzie się Świętokrzyska Gala Jakości, podczas której uroczyście wręczone zostaną nagrody Laureatom XVI edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Laureatom i Wyróżnionym w VI edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator. Gośćmi wydarzenia będą Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Jan Maćkowiak, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Biuro Prasowe UM